| Tel: 0705-228842 |

 Hem | Stämning | Renovering | Kontakt |

                                                       

Renovering

En regelbunden översyn av mekanik och andra tekniska funktioner är viktig, eftersom dessa påverkas av klimatförändringar och slitage. När mekanikdelar är slitna och har hamnat i fel lägen försämras både tonen och anslaget. En fel inställd mekanik slits dessutom onormalt fort, och går förfallet för långt kan det bli svårt, och därmed dyrt att åtgärda.