| Tel: 0705-228842 |

 Hem | Stämning | Renovering | Kontakt |

                                                       

Stämning

Oavsett hur ofta du spelar eller vilken kvalitet instrumentet har, bör det stämmas minst en gång per år. Vid längre tidsintervall sjunker tonhöjden och när instrumentet dras upp och stäms blir stämhållningen sämre än normalt.

Kontakta mig för bokning och priser.